Pre majiteľov záhrad

Okrasný trávnik je umelo vytvorené spoločenstvo rastlín, ktoré pre svoju existenciu vyžaduje periodicky sa opakujúce zásahy. Okrem základných činností (ako je kosenie, závlaha, prihnojovanie...) je v trávniku potrebné vykonávať aj niektoré ďalšie úkony. Takýmito sú napríklad vertikutácia (prerezávanie), aplikácia ochranných chemických látok, obnova poškodených častí, apod. Dovoľujeme si Vám ponúknuť naše dlhoročné skúsenosti s pestovaním, údržbou a regeneráciou trávnikov a nasledovné služby:

  • poradenstvo pre našich zákazníkov v problematike regenerácie a údržby trávnika


  • poradenstvo pre našich zákazníkov v problematike zakladania trávnika
  • pomoc s výberom vhodných trávnych osív a hnojív
  • dodávka účinných fungicídov a herbicídov
  • požičovňa malej mechanizácie a náradia