TORO - pre športové plochy

Americká firma TORO patrí medzi svetových lídrov v oblasti závlah golfových ihrísk, športovísk, privátnej a verejnej zelene. Vďaka jej dlhoročným skúsenostiam, inovatívnym riešeniam a kvalitným použitým materiálom získate spoľahlivý a

moderný produkt na vysokej technickej úrovni.

Medzi najnáročnejších zákazníkov, čo sa týka závlahových systémov, patria majitelia golfových ihrísk. Obrázok ukazuje zastúpenie závlahových systémov TORO medzi 100 najlepšími svetovými golfovými ihriskami. V súčasnosti je až 61 z nich vybavených závlahovými systémami tejto americkej značky. Existuje lepší dôkaz o kvalite produktov TORO?
Viac informácií nájdete na www.toro-zavlahy.sk.