Sprievodca závlahou záhrady

Automatická závlaha prebieha celkom samočinne, postupne vo všetkých častiach záhrady, v tzv. sekciách. Rozdelenie závlahy na sekcie je potrebné vzhľadom na výdatnosť zdroja, výkonnosť čerpadla a dimenziu prívodného potrubia. Výhodou rozdelenia na sekcie je možnosť zavlažovať jednotlivé časti kratšiu, alebo dlhšiu dobu, vždy podľa potreby. Zavlažovanie sa takto stáva efektívnejším a racionálnejším. Správne a presné zavlažovanie s použitím automatického závlahového systému je schopné splniť odlišné požiadavky rôznych výsadieb. Výsledkom bude hustý zelený trávnik, krásne a zdravé rastliny.

Priebeh závlahy je riadený centrálnou ovládacou jednotkou so zvoleným programom.
Programovateľná riadiaca jednotka TMC-212
Spúšťa zavlažovanie jednotlivých častí záhrady. Na jednotke je možné nastaviť 3 nezávislé programy zavlažovania. Prednosťou tejto ovládacej jednotky je možnosť jednoduchého rozšírenia počtu ovládaných okruhov (sekcií). Riadiaca jednotka sa vyrába v dvoch prevedeniach pre vnútorné, alebo vonkajšie prostredie.


 
Zavlažovanie môže byť ovplyvňované i senzorom dažďa. Závlahový systém tak reaguje aj počas Vašej neprítomnosti na zmenu počasia so zárukou, že Vaše rastliny dostanú vodu vtedy, kedy ju naozaj potrebujú.
Senzor dažďa RainSensor
Slúži k prerušeniu zavlažovacieho cyklu v prípade dažďa. Na senzore je možné nastaviť jeho citlivosť vypnutia v závislosti na intenzite dažďa. K dispozícii je i bezdrôtový model, ktorý je dodávaný aj vo verzii doplnenej o snímač mrazu.


 
Riadiaca jednotka dáva v súlade s naprogramovanými hodnotami pokyn elektromagnetickým ventilom kedy a na akú dlhú dobu majú otvoriť a následne zatvoriť prívod vody k postrekovačom na jednotlivých sekciách. Elektromagnetické ventily sú umiestnené v plastových podzemných šachtách, ktoré ich chránia pred poškodením a vďaka odklopnému veku zabezpečujú ľahký prístup pre ich prípadný servis a zazimovanie závlahového systému.
ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY
sú umiestnené v PLASTOVÝCH PODZEMNÝCH ŠACHTÁCH
Elektromagnetický ventil série EZ-Flo Plus
Otváranie a zatváranie prívodu vody k postrekovačom je riadené elektricky napätím 24 V. Vďaka špeciálnej konštrukcii ventilov TORO dochádza k ich pomalému otváraniu a zatváraniu. Ventily sú vyrobené z vysokokvalitných plastov, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou.Samotná distribúcia závlahovej vody na plochu záhrady je zabezpečovaná pomocou rôznych závlahových prvkov, ktorých použitie, vlastnosti a funkcie si teraz bližšie predstavíme. Najobvyklejším spôsobom závlahy trávnikov je zavlažovanie pomocou výsuvných postrekovačov, ktoré z hľadiska distribúcie vody rozdeľujeme do dvoch základných skupín.


VÝSUVNÉ ROZPRAŠOVACIE POSTREKOVAČE sú vhodné pre zavlažovanie menších členitých plôch. Ich dostrek je od 1,5 do 5,2 metrov. Identifi kačným znakom je vejárovitý rozstrek vody v už danom, alebo nastavenom uhle v závislosti od typu trysky. K týmto postrekovačom TORO ponúka ucelený rad výmenných trysiek, líšiacich sa tvarom a veľkosťou zavlažovanej plochy. Možnosť kombinácie výsuvného rozprašovacieho postrekovača s turbínovými tryskami, ktoré majú okrem iných výhod aj dlhší dostrek, posúva jeho využitie na ešte vyššiu úroveň, čo sa týka variabilnosti.


TURBÍNOVÉ POSTREKOVAČE vykonávajú otáčavý pohyb a distribuujú závlahovú vodu jedným, alebo viacerými rotujúcimi lúčmi. Pre ich dlhší dostrek (v porovnaní s rozprašovacími postrekovačmi) sa využívajú na zavlažovanie väčších trávnikových plôch. Polomer dostreku záhradných turbínových postrekovačov sa pohybuje v rozpätí od 4,6 do 15,9 metrov. Výkonnejšie typy (s dostrekom až do 33 m) nachádzajú uplatnenie v parkoch, na verejných priestranstvách a športových plochách.
Rozprašovací postrekovač série 570 v kombinácii s rozprašovacou tryskou
 - dostrek 1,5 - 5,2 m
Rozprašovací postrekovač série 570 v kombinácii s turbínovou tryskou
 - polomer dostreku 3,5 - 9,1 m
Turbínový postrekovač série Mini 8
Najmenší turbínový postrekovač, čo sa týka dĺžky dostreku. Ideálny pre plochy príliš veľké na rozprašovacie postrekovače a príliš malé na turbínové postrekovače plnej veľkosti.
- polomer dostreku 4,6 - 10,7 m
Turbínový postrekovač série 340
Tento postrekovač je známy vďaka svojim unikátnym lúčom vody, ktorými jemne zavlažuje trávnik.
- polomer dostreku 4,6 - 10 m
Turbínový postrekovač T5P
Vďaka patentovanému systému nastavenia dostreku a výseče je možné jednoducho a rýchlo prispôsobiť zavlažovanie individuálnym potrebám zákazníkov. Záručná lehota je až 5 rokov od dátumu inštalácie.
- polomer dostreku 5,8 - 15,5 m
Turbínový postrekovač TR50XT
Uzáver vody X-Flow umožňuje výmenu trysiek a nastavovanie výseče za sucha.
Pracovný tlak až 7 barov. Rozšírená záručná lehota je 5 rokov od dátumu inštalácie.Súvislé výsadby rastlín, kvetinové záhony, stromy, kry, výsadby v hrantoch a črepníkoch je najvýhodnejšie zavlažiť pomocou vysokoúsporného systému, tzv. MIKROZÁVLAHY, ktorý zahŕňa široký program prvkov dodávajúcich vodu v malom množstve priamo k jednotlivým rastlinám. K týmto prvkom patria napríklad kvapkové hadice, odkvapkávače, minipostrekovače a hmliace trysky.
Kvapková hadica Classic Drip
Pomocou kvapkovej hadice sú presne a efektívne zavlažené napríklad stromy, kry a kvetinové záhony. Jednoducho sa skryje pod vrstvu mulču a vzhľad záhrady ostane nenarušený.