Informácie pre inštalačné firmy

Výhradný dovozca závlahových systémov TORO,  spoločnosť Profigrass SK, zabezpečuje na území SR nasledovné činnosti:

 • predaj komponentov závlahového systému TORO pre inštalačné a distribučné firmy na celom území SR
 • predaj príslušenstva a doplnkového sortimentu k závlahovým systémom
 • predaj náhradných dielov ku komponentom nášho sortimentu
 • každoročne pred začiatkom sezóny organizujeme pre inštalačné a distribučné firmy prezentáciu závlahových systémov TORO
 • individuálne školíme inštalačné firmy kedykoľvek počas sezóny
 • poskytujeme technickú podporu a odborné poradenstvo
 • začínajúcim inštalačným firmám v prípade záujmu vypracúvame technické riešenia inštalácií závlahového systému TORO
 • zvyšujeme záujem zákazníkov o značku TORO formou platenej inzercie v tlačených médiách a na internete
 • vydávame podporné materiály na zvýšenie informovanosti zákazníkov a investorov v oblasti závlahových systémov TORO
 • k jednotlivým komponentom (riadiace jednotky, elektromagnetické ventily, turbínové postrekovače, ...) poskytujeme návody k obsluhe v slovenskom jazyku
 • poskytujeme medzinárodný katalóg závlahových produktov TORO pre domáce a komerčné prostredie pre aktuálnu sezónu v tlačenej forme v českej verzii
 • viac informácií na www.toro-zavlahy.sk