Pôdne kondicionéry

Pôdne kondicionéry a pomocné látky nám pomáhajú riešiť problémy s pôdnymi podmienkami ako sú napr. nevhodné pH, slabo priepustné alebo naopak nepriepustné pôdy atď.

Všetky produkty nájdete v našej špecializovanej predajni, alebo v našom internetovom obchode www.greenshop.sk.COMPO Agrosil LR 1-10-0+45Si
Pôdny kondicionér s dosahovanou účinnosťou v pôde 10 - 12 rokov. Môže sa zapracovať do vegetačného substrátu pred výsevom alebo pokládkou rolovaného trávnika, aplikovať v tekutom stave hydroseedrom a keďže u neho nedochádza k objemovým zmenám (na rozdiel od hydroabsorbentov) môže byť aplikovaný (napr. po vertikutácii) i na zapojený neprospievajúci trávnik, ktorého zdravotný stav a vitalitu je treba podporiť. Má výborné uplatnenie na problémových stanovištiach vďaka svojmu dlhodobému pôsobeniu a schopnosti vytvárať zo sterilných a neplodných pôd prostredie vhodné pre vývoj rastlín.TERRA-CONTROL
Stabilizátor povrchu pôdy pre ochranu pred vodnou a veternou eróziou. Fixuje osivo, urýchľuje jeho klíčenie a vytvára aktívnu priepustnú membránu.CUXIN Bodenactivator 4-10-1+Fe
Špeciálne jemne granulované dlhodobé hnojivo s pôdnym aktivátorom, zlepšuje pôdnu štruktúru a dodáva humusovú zložku.CUXINAlgomin Plus obsahuje Ca, Mg a stopové prvky
Revitalizačný prostriedok z morských rias, stabilizuje pH, zlepšuje využitie živín, zvyšuje odolnosť.CUXIN Grün Kalk
Rýchlorozpustný vápnik s 30% Magnesium carbonatum pre krásnu zelenú farbu trávnika.


Všetky produkty nájdete v našej špecializovanej predajni, alebo v našom internetovom obchode www.greenshop.sk.