HnojiváZdravý sýtozelený a hustý trávnik - to je ideál, ktorý sa nám podarí dosiahnuť len pri správne vykonávanej a pravidelnej údržbe. Jej neoddeliteľnou súčasťou je aj prísun potrebných živín vo forme trávnikových hnojív.

Prečo je výživa pre trávnik taká dôležitá ?

Neustálym odnímaním nadzemných častí pri kosení spotrebuje trávnik pre svoj rast väčšinu dostupných živín zo svojho okolia a stáva sa závislý na ich dopĺňaní. Nedostatok základných prvkov a mikroprvkov sa prejaví zmenou farby, pomalým odnožovaním a rastom, nedostatočne vyvinutou koreňovou sústavou apod. Všetky tieto faktory oslabujú jeho schopnosť odolávať klimatickým a patogénnym vplyvom, výrazne sa znižuje schopnosť regenerácie a do oslabeného porastu prenikajú nežiaduce rastliny. Jedným z tajomstiev krásneho zeleného trávnika je prísun správnej výživy vo forme trávnikového hnojiva. Kvalitné trávnikové hnojivo dodá trávam to, čo naozaj potrebujú, bez zbytočného zaťažovania životného prostredia ľahko sa vyplavujúcimi zlúčeninami dusíka. Naša firma pracuje s profesionálnymi trávnikovými hnojivami nemeckých značiek COMPO, HACK a CUXIN, ktoré sú v praxi preverené rokmi úspešného používania na európskych futbalových štadiónoch, golfových ihriskách a samozrejme plochách privátnej a verejnej zelene.

Súčasťou našich služieb je odborné poradenstvo pri výbere vhodného produktu a zostavovanie plánov hnojenia.

Všetky produkty nájdete v našej špecializovanej predajni, alebo v našom internetovom obchode www.greenshop.sk.