Mrežový valec ProSEED 60

Slúži na rovnomerné zapracovanie osiva po výseve trávnika. Nahradzuje tradičné zasekávanie osiva hrabľami, ktoré je veľmi pracné a zdĺhavé. Je možné použiť ho i na rozdrobenie hrudiek a na jemnú prípravu terénu pred vlastným výsevom. Oska valca je uložená v ložiskách.
Záber:60 cm
Hmotnosť:24 kg

Cenník

Zapožičanie na 1 deň:11,00 € bez DPH13,20 € s DPH
 Zapožičanie na viac dní:8,50 € bez DPH10,20 € s DPH
 Zábezpeka:100,00 € bez DPH 


Otváracie hodiny: Prevádzka: Ulica pri Búroši: Po - Pia: 7,00 - 18,00, So: 7,00 - 12,00   Tel.: +421 907 783 622
* poplatok za vrátenie znečistenej mechanizácie, alebo náradia + 2,00 € (cena bez DPH)
** poplatok je stanovený za každých začatých 24 hodín. Možnosť požičania a vrátenia len počas otváracích hodín

Pre náradie požičané v piatok po 12,00 hod. a vrátené v pondelok do 8,00 hod je účtovaná sadzba za 2 dni.

Náradie je možné zarezervovať si vopred telefonicky: 0904 763 892

Táto ponuka je určená pre koncových spotrebiteľov. Ponuka mechanizácie pre realizačné firmy: 0905 512 957

- povinnosť zloženia finančnej zábezpeky
- predloženie 2 platných osobných dokladov (OP, PAS, Vodičský preukaz, Živnostenský list, ...)