S každou novou sezónou sa portfólio našich produktov rozširuje, preto sa môžu realizačné firmy s aktuálnym sortimentom podrobne zoznámiť na tradičnej predjarnej prezentácii v priestoroch Hotela Senec.

Pre záujemcov o techniku pre zakladanie a údržbu trávnatých plôch každoročne organizujeme jedinečnú demo akciu, na ktorej si môžu vlastnoručne v teréne vyskúšať všetky vystavené stroje a zariadenia.

V priebehu celého roka vykonávame individuálne odborné školenia realizačných firiem v rámci inštalácie závlahových systémov a trávnikárstva.